کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
17 فالوور بین المللی با کیفیت - (سرعت بالا ، 70 هزارتومان 1k 2,000 10,000 70
23 ویو ویدیو واقعی رایگان (کیفیت بالا- سرعت بالا رایگان به مناسبت یک سالگی فالو دات آی آر 100 250 0
34 فالوور ایرانی فعال با کیفیت بالا ( فالوور هدفمند ) 125 هزار تومان با 50 درصد بیشتر 1,000 20,000 125
35 لایک ایرانی واقعی با کیفیت بالا سرعت بالا (لایک هدف ) کیفیت بالا 60 هزار تومان 1,000 20,000 60
36 فالوور با کیفیت همراه با عکس پروفایل هر هزار نفر 65 هزار تومان ریزش بدون جبران 2,000 20,000 65
37 فالوور جدید با کیفیت خارجی هر هزار نفر 45 هزار تومان بدون جبران ریزش 3,000 50,000 45
38 لایک با کیفیت و با سرعت هر هزار نفر 55 هزار تومان 1,000 30,000 30
39 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 با کیفیت عالی 35 هزارتومان 1k 1,000 25,000 35
18 پکیج طلایی 1250 هزار تومان 1 1,000 1250
25 بالا بردن بازدید کل استوری های شما یه جا هر هزار نفر 15000 تومان سرعت بالا 500 5,000 15
28 افزایش بازدید پست کانال تلگرام واقعی ایرانی هر هزار نفر15 هزار تومان 1,000 100,000 15
27 افزایش اعضای کانال تلگرام 1,000 100,000 70
32 فالوور ایرانی نیمه فعال با کیفیت سرعت بالا هر هزار نفر 50000 تومان 1,000 20,000 50
24 بالا بردن بازدید استوری هر هزار نفر بازدید به کل استوری هایی که قبل سفارش از سایت گذاشتین 25000 1,000 3,000 25
29 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 با کیفیت عالی و سرعت فوری 38 هزارتومان 1k 1,000 10,000 38
4 فالوور بین المللی (سرعت بالا,;کیفیت متوسط 35 هزارتومان هر 1000 نفر بدون جبران ریزش 1,000 50,000 35
31 فالوور ایرانی نیمه فعال (سرعت متوسط;کیفیت متوسط 45 هزارتومان هر 1000 نفر) 1,000 10,000 45
21 فالوور لایک زن هر هزار نفر 200 هزار تومان 1,000 20,000 200
5 فالوور ایرانی سرور 4 اینستاگرام ( فعال تضمینی کیفیت بالای بالا سرعت بالا )150 هزارتومان 1k 2,000 25,000 150
6 فالووربین المللی سرور 5 اینستاگرام ( سرعت بالا ) 33هزارتومان ( جبران ریزش به صورت اتوماتیک تا ه 3,000 50,000 33
7 لایک با سرعت اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت متوسط- سرعت پایین) 32 هزارتومان 1k 1,000 10,000 32
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 با کیفیت عالی 45 هزارتومان 1k 100 25,000 45
8 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت متوسط) 30هزارتومان 1k 1,000 1,000,000 30
14 ویو ویدیو واقعی فعال ارزان12 هزارتومان 1k 1,000 5,000,000 12
19 ویو بازدید igtv اینستاگرام - سرور 1 کیفیت بالا سرعت ارسال بالا 1,000 100,000 15
3 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا) ایرانی 15 هزارتومان به جای 1000 نفر 2000 نفر میزنیم 100 100,000 15
15 کامنت ایرانی واقعی 100 5,000 500
16 کامنت فینگیلیش واقعی 100 5,000 500
پشتیبانی آنلاین