کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
1 فالوور ایرانی فعال اینستاگرام - سرور 1 (سرعت متوسط، کیفیت بالا) تضمین بالا رفتن لایک 15 هزارتومان 1k 100 5,000 15
17 فالوور ایرانی فعال اینستاگرام - (سرعت متوسط، کیفیت بالا) تضمین بالا رفتن لایک 20 هزارتومان 1k 100 5,000 20
27 افزایش اعضای کانال تلگرام _نیمه فعال _سرعت بالا_هر هزار نفر 10 هزار تومان 1,000 100,000 10
28 افزایش بازدید پست کانال تلگرام واقعی ایرانی هر هزار نفر5 هزار تومان 1,000 100,000 5
18 پکیج طلایی 620 هزار تومان 1 1,000 620000
24 بالا بردن بازدید استوری هر هزار نفر 4000تومان 1,000 2,999 4
25 بالا بردن بازدید کل استوری های شما یه جا هر هزار نفر 8000 تومان 500 5,000 8
4 فالوور ایرانی نیمه فعال (سرعت بالا,;کیفیت متوسط 5 هزارتومان هر 1000 نفر 1,000 500,000 5
21 فالوور لایک زن هر هزار نفر 35 هزار تومان 1,000 20,000 35
5 فالوور ایرانی سرور 4 اینستاگرام ( فعال تضمینی کیفیت بالای بالا سرعت پایین )150 هزارتومان 1k 1,000 50,000 150
6 فالوورخارجی سرور 5 اینستاگرام ( کیفیت بالا سرعت بالا ) 10 هزارتومان 1k 1,000 2,000,000 10
7 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت متوسط- سرعت متوسط) 3 هزارتومان 1k 1,000 10,000,000 3
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 با کیفیت عالی 6 هزارتومان 1k 100 25,000 6
8 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت متوسط) 5 هزارتومان 1k 1,000 1,000,000 5
20 لایک خارجی عالی فعال 4000 هزار تومان 300 50,000 4
14 ویو خارجی ویدیو واقعی ارزان 1 هزارتومان 1k 1,000 5,000,000 1
19 ویو بازدید igtv اینستاگرام - سرور 1 کیفیت بالا سرعت ارسال بالا 2500 تومان هر 1000 عدد 100 100,000 2.5
3 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا) ایرانی 5 هزارتومان 1k 100 100,000 5
15 کامنت ایرانی واقعی 15 هزارتومان 1k 100 5,000 15
16 کامنت فینگیلیش واقعی 15 هزارتومان 1k 100 5,000 15
پشتیبانی آنلاین